Ogłoszenia aktualne

Ogłoszenia aktualne

2022-06-21 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - rzemieślnik

Oświadczenie dotyczące posiadanego obywatelstwa (366kB) Oświadczenie o niekaralności (400kB) Oświadczenie o korzystaniu z praw publicznych (386kB) Kwestionariusz osobowy (487kB) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [...]

13.04.2022 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - nauczyciel teoretycznej nauki zawodu - ślusarz

Oświadczenie dotyczące posiadanego obywatelstwa (366kB) Oświadczenie o niekaralności (400kB) Oświadczenie o korzystaniu z praw publicznych (386kB) Kwestionariusz osobowy (487kB) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [...]

2021-05-05 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - lekarz psychiatra

Zgoda kandydata na umieszczenie danych w BiP (464kB)  [...]

2021-05-05 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - lekarz

Zgoda kandydata na umieszczenie danych w BiP (464kB)  [...]

metryczka