Dokumentacje

Dokumentacja dotycząca działalności Zakładu Poprawczego w Kcyni prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 31.08.2022 r. w sprawie funkcjonowania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz. U 2022 poz. 1897)

Dokumentację pobytu nieletnich w zakładzie stanowią w szczególności:
 1. Księga ewidencji nieletnich.
 2. Akta osobowe nieletniego.
 3. Wykaz osób podlegających zameldowaniu.
 4. Karta wyposażenia nieletniego.
 5. Księga ewidencji nieletnich umieszczonych w izbie adaptacyjnej.
 6. Księga ewidencji nagród i środków dyscyplinarnych.
 7. Księga ewidencji przepustek i urlopów.
 8. Księga ewidencji czasowego opuszczenia zakładu, o którym mowa w art. 252 ust. 1 pkt 3 ustawy.
 9. Dzienniki zajęć wychowawczych.
 10. Księga przebiegu służby nocnej.
 11. Księga ewidencji wydarzeń nadzwyczajnych.
 12. Księga ewidencji i dokumentacja użycia środków przymusu bezpośredniego.
 13. Księga ewidencji decyzji dyrektora o umieszczeniu nieletniego poza zakładem.
 14. Protokoły posiedzeń rady zakładu.
Dokumentację przebiegu nauczania nieletnich prowadzi się i przechowuje zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

metryczka


Wytworzył: Adam Pezacki (23 stycznia 2018)
Opublikował: Mateusz Piątkowski (23 stycznia 2018, 14:09:01)

Ostatnia zmiana: Paweł Duda (30 września 2022, 12:44:09)
Zmieniono: aktualizacja podstawy prawnej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1566