Status prawny

Status prawny lub forma prawna jednostki.
Skarb Państwa - jednostka budżetowa Zakład Poprawczy iw Kcyni działający w oparciu o :
1.   Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych  i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017 r. poz.487).
2.   Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie utworzenia schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenia ich rodzajów i limitów miejsc (Dz.Urz. MS z 2004.6.20 ze zm.).
3.   Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.2018 poz. 969).
4.   Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020 r. poz. 1327 ze zm.).
5.   Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U.2021 r. poz. 1082).
 

metryczka


Wytworzył: Adam Pezacki (23 stycznia 2018)
Opublikował: Mateusz Piątkowski (23 stycznia 2018, 14:05:42)

Ostatnia zmiana: Mateusz Piątkowski (5 października 2021, 11:55:47)
Zmieniono: Zmniny ustaw

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1105