Status prawny

Zakład Poprawczy w Kcyni jest jednostką budżetową działającą w oparciu o:
  1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów  poprawczych  i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017 r. poz.487). 
  2. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie utworzenia schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenia ich rodzajów i limitów miejsc (Dz. Urz. MS z 2004.6.20 ze zm.).
  3. Ustawę z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.2018 poz. 969).
  4. Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021 r. poz. 1915 ze zm.).
  5. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U.2021 r. poz. 1082 ze zm.).
 

metryczka


Wytworzył: Adam Pezacki (23 stycznia 2018)
Opublikował: Mateusz Piątkowski (23 stycznia 2018, 14:05:42)

Ostatnia zmiana: Paweł Duda (5 maja 2022, 11:38:54)
Zmieniono: Zmiana treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1340