Status prawny

Zakład Poprawczy w Kcyni jest jednostką budżetową działającą w oparciu o:
  1. Ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich Dz. U. 2022 poz. 1700).

  2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31.08.2022 r. w sprawie funkcjonowania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz. U 2022 poz. 1897).

  3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31.08.2022 w sprawie pobytu nieletnich w zakładach poprawczych (Dz. U. 2022 poz. 1891).

  4. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie utworzenia schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenia ich rodzajów i limitów miejsc (Dz. Urz. MS z 2004.6.20 ze zm.).

  5. Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021 r. poz. 1915 ze zm.).

  6. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U.2021 r. poz. 1082 ze zm.).
 

metryczka


Wytworzył: Adam Pezacki (23 stycznia 2018)
Opublikował: Mateusz Piątkowski (23 stycznia 2018, 14:05:42)

Ostatnia zmiana: Paweł Duda (30 września 2022, 12:34:57)
Zmieniono: Aktualizacja podstawy prawnej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1573