Organizacja jednostki

Zakład Poprawczy w Kcyni jest placówką o charakterze półotwartym dla chłopców.


Podstawą organizacji pracy zakładu poprawczego w roku szkolnym jest arkusz organizacji pracy zatwierdzany przez Ministra Sprawiedliwości.
Działalność resocjalizacyjna zakładu prowadzona jest w oparciu o plan pracy zakładu opracowywany na każdy rok szkolny.
 
W skład zakładu poprawczego wchodzą następujące działy:
a)     internat,
b)     szkoły i warsztaty szkolne,
c)     zespół diagnostyczno-korekcyjny,
d)     hostel,
e)     inne działy zapewniające realizację zadań placówki (administracja i obsługa, służba zdrowia, ochrona).

metryczka


Wytworzył: Adam Pezacki (23 stycznia 2018)
Opublikował: Mateusz Piątkowski (23 stycznia 2018, 14:04:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 996