Organizacja jednostki

Zakład Poprawczy w Kcyni jest placówką o charakterze półotwartym dla chłopców.

Podstawą organizacji pracy Zakładu Poprawczego w Kcyni w roku szkolnym jest arkusz organizacji pracy, który określa formy jego działalności. Arkusz organizacji pracy zakładu zatwierdza Minister Sprawiedliwości.

Działalność resocjalizacyjną w Zakładzie Poprawczym w Kcyni prowadzi się na podstawie Rocznego Planu Pracy, który opracowywany jest na każdy rok szkolny. 
 
W skład Zakładu Poprawczego w Kcyni wchodzą następujące działy:
  1. Internat.
  2. Szkoły i warsztaty szkolne.
  3. Zespół diagnostyczno-korekcyjny.
  4. Inne działy zapewniające realizację zadań placówki.

metryczka


Wytworzył: Adam Pezacki (23 stycznia 2018)
Opublikował: Mateusz Piątkowski (23 stycznia 2018, 14:04:31)

Ostatnia zmiana: Paweł Duda (5 maja 2022, 11:36:29)
Zmieniono: Zmiana treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1415